ชุดครอบระบบแห้ง
ทำหน้าที่คอยป้องกันการรั่วซึมของน้ำใต้หลังคา แทนที่การติดตั้งระบบเก่าที่ใช้การติดตั้งแบบฉาบปูนทราย ช่วยในการติดตั้งที่สะดวก สวยงามและมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการซึมของน้ำใต้สันหลังคาได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

ชุดครอบระบบแห้ง ทำหน้าที่คอยป้องกันการรั่วซึมของน้ำใต้หลังคาแทนที่การติดตั้งระบบเก่า ที่ใช้การติดตั้งแบบฉาบปูนทราย ทั้งช่วยในการติดตั้งที่สะดวก สวยงามและมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการซึมของน้ำใต้สันหลังคาได้เป็นอย่างดี ทำให้บ้านของคุณหมดปัญหาที่ยุ่งยาก ตลอดอายุการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

ใช้ป้องกันการรั่วซึมของหลังคาได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ได้กับหลังคากระเบื้องคอนกรีต

ชุดครอบระบบแห้ง
ขนาด
ชุดครอบระบบแห้ง
(ขนาด 24 ซม.)
24 ซม. X 3 เมตร
ชุดครอบระบบแห้ง
(ขนาด 28 ซม.)
28 ซม. X 3 เมตร
ชุดครอบระบบแห้ง
(ขนาด 34 ซม.)
34 ซม. X 3 เมตร

อุปกรณ์ในชุด

รายการชุดอุปกรณ์
ขนาด
จำนวน
คุณสมบัติ
แผ่นรองใต้ครอบ
ไอ.ที.อาร์
ยาว 3 เมตร
1 ม้วน
ทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึม ผ่านแผ่น ของน้ำใต้สันหลังคา
ขาเหล็กตัวยู
(U-CLAMP)
40 X 50 X 170 มม.
4 ตัว
ทำหน้าที่เป็นเหล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แผ่นรองใต้ครอบ
ตะปูเกลียวยึดขาตัวยู
(ปลายสว่าน) #10
ยาว 13 มม.
36 ตัว
ใช้ยึดขาเหล็กตัวยู ให้ติดกับเหล็กรัดครอบ และใช้ขาเหล็กตัวยูให้ติดกับแปเหล็ก
เหล็กรัดครอบ
(C-LINE)
41 X 38 X 0.55 มม.
2 เส้น
ทำหน้าที่เป็นโครงใช้ยึดกับขาเหล็กตัวยู และช่วยยึดครอบสันหลังคาเหล็กรัดครอบ
ตะปูเกลียวยึดครอบ
(ปลายสว่าน) #8
ยาว 25 นิ้ว
20 ตัว
ใช้ยึดครอบสันหลังคากับเหล็กรัดครอบ

วิธีการติดตั้ง

  1. ติดตั้งขาเหล็กตัวยู (U-CLAMP) กับ จันทัน เหล็ก หรือ แถวบนสุด แล้วยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน

  2. วัดระดับขาเหล็กตัวยู (U-CLAMP) ทุกตัวโดยระยะจากหลังแป กับ หลังขาเหล็กตัวยู คือ 8 ซม.

  3. ระยะห่างของขาเหล็กตัวยูแต่ละตัว มีระยะห่างกันไม่เกิน 1 เมตร

  4. นำเหล็กรัดครอบ (C-LINE) บนขาเหล็กตัวยูแล้ว ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน

  5. การต่อเหล็กรัดครอบ (C-LINE) ต้องต่อบนหลังของขาเหล็กตัวยู เท่านั้นเมื่อวางเหล็กรัดครอบบน ขาตัวยูแล้วให้ยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน

  6. นำสันครอบโค้งหลังคามาวางเพื่อทำเครื่องหมายสำหรับติดแผ่นรองใต้ครอบ

  7. ใช้เอ็นขึงแนวริมสุดของสันครอบ ทำความสะอาดตรงบริเวณที่ต้องติดแผ่นรองใต้ครอบติดตั้งแผ่น รองครอบ เว้นระยะห่างจากแนวริมสุดของสันครอบหลังคา 2 ซม. การซ้อนทับของแผ่นรองใต้ ครอบควรมีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม.

  8. เมื่อติดแผ่นรองใต้ครอบแล้วควรรีดแผ่นแล้วจึงนำครอบหลังคามาวางกับหลังคาอีกครั้ง และตรวจสอบความเรียบร้อย ระว่างแผ่นรองใต้ครอบและแนวสันหลังคา

  9. เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้ยึดสันครอบหลังคาด้วยตะปูเกลียวยึดครอบ

คำแนะนำในการติดตั้ง

  1. ทำความสะอาดผิวกระเบื้อง และเหล็กรัดครอบ (C-LINE) ให้สะอาด ปราศจากคราบฝุ่น และความชื้น

  2. อย่าลอกแถบกาวออกจนกว่าจะมั่นใจในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว

  3. คลี่แผ่นรองใต้ครอบไปตามแนวที่จะติด

  4. ค่อยๆ ลอกแถบกาว และรีดแผ่นรองใต้ครอบให้ติดกับเหล็กรัดครอบ และผิวกระเบื้องไปพร้อมๆ กัน

  5. ขณะที่กำลังติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบ ควรระมัดระวังไม่ให้แผ่นรองใต้ครอบเลยแนวขอบสันหลังคา