แปหลังคา
ผลิตจากเหล็กชุปสังกะสีด้วยกรรมวิธีจุ่มร้อน มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน ผ่านการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี ทำให้ผิวเหล็กเกิดลายส่งผลให้มีความแข็งแรง

คุณสมบัติ

แปหลังคา ผลิตจากเหล็กชุปสังกะสีด้วยกรรมวิธีจุ่มร้อน มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน ผ่านการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี ทำให้ผิวเหล็กเกิดลายส่งผลให้มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักทั้งในแนวตั้งฉากและแนวนอนได้ดีกว่าเหล็กผิวเรียบทั่วไป

แปหลังคา
ขนาด
บรรจุ
แปหลังคา
(หนา 0.55 มม.)
ยาว 4 เมตร
บรรจุ 20 เส้น/แพ็ก
แปหลังคา
(หนา 0.55 มม.)
ยาว 6 เมตร
บรรจุ 20 เส้น/แพ็ก
แปหลังคา
(หนา 0.70 มม.)
ยาว 4 เมตร
บรรจุ 20 เส้น/แพ็ก
แปหลังคา
(หนา 0.70 มม.)
ยาว 6 เมตร
บรรจุ 20 เส้น/แพ็ก